OD PRZEDSZKOLA DO KARGOWEJ

KOZZI GANGSTA

ŚWIĘTO CZEKOLADY

WYSTAWA FILATELISTYCZNA

sekcja filatelistyczna - archiwum

 

Informacja Sekcji Filatelistycznej za rok 2011


Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają dwa koła skupiające filatelistów.

1. Uczestnicy kół
1. Koło PZF dorosłych stan na 31 grudnia 2011r. 12 członków.
2. Młodzieżowe Koło Filatelistów - stan na 30 czerwca2011 r. 9 uczestników
Stan na 31 grudnia 2011r. 16 uczestników


2. Główne zadania działalności - wystawiennictwo
A/ Pokazy
Na przełomie kwietnia i maja w szkole podstawowej prezentowany był na 22 ekranach eksponat Janusza
Baszyńskiego PONTYFIKAT JANA PAWŁA II.
B/ Wystawy
Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna DEBIUTY 2011 Koszalin. Prezentowane były dwa eksponaty
Seweryn Wawrzynowicz – Konkurencje w programie zawodów lekkoatletycznych- dyplom w randze medalu
dużego srebrnego.
Łukasz Prządka - Przesyłka polecona - dyplom w randze medalu dużego srebrnego.

3.Udział młodzieży w ogólnopolskim młodzieżowym konkursie filatelistycznym
W roku szkolnym 2010/2011 odbywał się pod hasłem „MAZURY CUD NATURY”.
A/ W finale okręgowym, który odbył się w Zielonej Górze uczestniczyło 5 osób.
szkoła podstawowa: 1 miejsce Emilia Żelak (uczennica 3 klasy SP w Kargowej).
gimnazja : 1 miejsce Seweryn Wawrzynowicz (uczeń I klasy)
ponadgimnazjalne 1 miejsce Łukasz Prządka (uczeń I klasy LO w Sulechowie).
B/ Finał krajowy odbył się w Iławie w dniach 23-26 czerwca 2011r.
Seweryn Wawrzynowicz zajął I miejsce
Łukasz Prządka zajął 10 miejsce

4. Współpraca z Młodzieżowym kołem filatelistów z Schulzendorf. W roku 2011 polegała na wymianie materiału
filatelistycznego. Młodzież niemiecka otrzymuje od nas 5 jednostek abonamentowych znaczków polskich, kasowanych
(znaczki, karty pocztowe). Od nich otrzymujemy kwartalniki Katalogu Michla i znaczki niemieckie.

5. Zajęcia. Odbywają się 1 raz w tygodniu dla wszystkich uczestników. Dodatkowo odbywają się spotkania z uczniami
objętymi przygotowaniami do konkursu.

6. Przygotowania do wystawy KARGOWA 2012 . We wrześniu 2011r. odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem prezesa
ZG PZF prof. Malendowicza, na którym zapadła decyzja o organizacji Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej I stopnia
Polska – Niemcy we wrześniu 2012r. (bieżące informacje na stronie internetowej Miasto Kargowa

Instruktor : Janusz Baszyński

 

Początki zorganizowanego ruchu filatelistycznego datują się na rok 1978. W tym roku przy Szkole Podstawowej zostaje założone Młodzieżowe Koło Filatelistyczne. Działa ono w strukturach okręgu gorzowskiego. Organizatorem założycielem i opiekunem ( dochwili obecnej Janusz Baszyński).

 

 

W styczniu 1981 roku został utworzony Okręg Polskiego Związku Filatelistów w Zielonej Górze. W tym też roku powstaje Koło Filatelistów dla dorosłych w Kargowej działające przy Domu Kultury. Organizatorami i prowadzącymi koło od początku do chwili obecnej są Janusz Baszyński, Henryk Faryniuk, Andrzej Żelak, Bogumił Szumejło.

 

Głównym hasłem pracy z młodzieżą jest ciągle aktualne hasło:


ZNACZEK UCZY, BAWI, ZBLIŻA NARODYSwoje zadania realizujemy poprzez gromadzenie znaczków, zapoznawanie się z ich treścią.


- Przygotowanie eksponatów i prezentowanie ich na wystawach krajowych i międzynarodowych.
- Udział młodzieży we wszystkich etapach ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu filatelistycznego.
- Pomoc przy wydawaniu materiału filatelistycznego związanego z naszym regionem (kasowniki okolicznościowe,”R” okolicznościowe z dodrukiem, karty beznominałowe).Opiekun: Janusz Baszyński

 


1. OGÓLNOPOLSKIE MŁODZIEŻOWE KONKURSY FILATELISTYCZNE


Każdego roku młodzież przygotowuje się do ogólnopolskiego konkursu, na którym trzeba się wykazać wiedzą filatelistyczną z danego tematu, posiadać eksponat wystawowy, umieć samodzielnie zbudować mini eksponat. W roku szkolnym 2009/10 tematem konkursu byli POLSCY NOBLIŚCI ( finał krajowy odbył się w Gdańsku).

 

 

W tym roku szkolnym 2010/11 konkurs odbywa się pod hasłem MAZURY CUD NATURY ( finał krajowy w Iławie).


2. UDZIAŁ EKSPONATÓW W WYSTAWACH FILATELISTYCZNYCH


W 2010 eksponaty prezentowane były na wystawach Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Głogowie i Bilateralna Wystawa Niemcy – Polska we Frankfurcie nad Odrą.

 

 

KARTY BEZNOMINAŁOWE

 

Nr karty, rok wydania

W części ilustracyjnej przedstawiono

nakład

uwagi

43/97

Kargowa – Ratusz

48 000 szt.

Proj. R. Sadowski

49/97

Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna ( herb Kargowej, odznaka młodzieżowa PZF i Szkoła im. Kpt. Wiechowskiego – miejsce wystawy.

6250 szt.

 

50/97

Młodzieżowa Okręgowa Wystawa Filatelistyczna. Kasownik okolicznościowy Wystawy.

6 250 szt.

 

59/97

Region Kozła . Mapka i herby.(7 gmin)

2 500 szt.

 

86/98

Region Kozła . Mapka i herby.(6 gmin)

6 000 szt

 

93/98

Region Kozła . Kargowa Ratusz i herb

6 000 szt.

 

63/2000

Konkurs filatelistyczny „Ochrona środowiska. Praca wykonana przez uczennicę z SP Kargowa Annę Gągorowską.

6 000 szt.

 

64/2000

Konkurs filatelistyczny „Ochrona środowiska. „Ochrona środowiska. Praca wykonana przez uczennicę z SP Kargowa Aleksandrę Pochłopień.

6 000 szt

 

21/2001

Region Kozła Wesołych Świat Pisanka z mapą gmin należących do Regionu Kozła

6 000 szt.

 

5/2002

Konferencja Regionalna SNTi. W Kargowej Logo Szkoły Podstawowej w Kargowej i Ratusz.

6 000 szt.

 

9/2003

XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny. Logo wykonane przez uczennicę SP w Kargowej. „Unia Europejska” N

6 000 szt

 

12/2003

XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny. Logo wykonane przez uczennicę SP w Kargowej. „Unia Europejska”

6 000 szt.

 

12/2003

XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny. Logo wykonane przez uczennicę SP w Kargowej. „Unia Europejska”

6 000 szt.

 

20/2004

42 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Polski Ruch Olimpijski” Finał Okręgowy w Kargowej. Sala Gimnastyczna w Kargowej.

6 000 szt

 

23/2004.

42 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Polski Ruch Olimpijski” Finał Okręgowy w Kargowej. Wieniec laurowy. Ateny 2004

6 000 szt

 

33/2005

Targi Gospodarczo – Turystyczne Kargowa. Mozaika obiektow w Kargowej

4 000 szt.

 

34/2005.

Targi Gospodarczo – Turystyczne Kargowa. Herb Kargowej i napis informacyjny

4 000 szt.

 

45/2005

350-lecie nadania statutu miasta Kargowa . Obraz W. Blanke

2 000szt.

 

48/2005

Wystawa Filatelistyczna Polska – Niemcy. Kargowa 2005r.

2 000szt.

 

49/2005.

10-lecie Zespołu śpiewaczego „Kargowiacy”

2 000szt.

 

50/2005.

Odsłonięcie popiersia Eugeniusza Paukszty w Szkole Podstawowej w Kargowej.

2 000szt

 

51/2005

200-lecie Kościoła pw.Św. Maksymiliana Kolbe. Foto kościoła.

2 000szt.

 

25/2007

200-lecie odegrania Mazurka Dąbrowskiego w Kargowej. Nakład

3 000szt.

 

26/2007

Poczta Dyliżansowa Na trasie Zielona Góra – Sulechów – Kargowa.

3 000szt

 

27/2007

Polsko-Niemiecka Wystawa Filatelistyczna Kargowa.

 

3 000szt

 

Katowice

Dyrekcja Okręgu Poczty w Katowicach Dzień Wystawców Zagranicznych – Stefa Petriuk

 

 

 

 

KASOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE


Zezwolenie na jego stosowanie wydaje Dyrekcja Generalna Poczty w Warszawie.

 

Data stosowania

Hasło

Uwagi

1968r.

7 turniej „ZŁOTA RYBKA”. Kargowa 8.09.1968r.

Przeznaczony jako dodatkowy. Znane są przesyłki gdzie użyto go skasowania znaczka.

14. 09.1997r

III MŁODZIEŻOWA OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA KARGOWA

 

28.09.2005r.

2005r. WYSTAWA FILATELISTYCZNA POLSKA – DEUTSCHLAND .

 

29.09.2005r.

350-LECIE NADANIA STATUTU MIASTA KARGOWA

 

27.09.2007r.

POLSKO-NIEMIECKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA

 

29.09.2007r.

200-LECIE ODEGRANIA MAZURAK DĄBROWSKIEGO W KARGOWEJ

 

 

 

 

 

ZNAK POLECENIA OKOLICZNOŚCIOWA "R" Z DODRUKIEM

 

Druk i zezwolenie na jego stosowanie wydaje Dyrekcja Generalna Poczty w Warszawie

 

Rok wydania

Nazwa urzędu pocztowego

Treść

nakład

1997r

64-220 Kargowa

III MŁODZIEŻOWA OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA

4000 szt.

2005r

66-120 Kargowa

Wystawa Filatelistyczna Polska – Deutschland . Logo PZF i BDPh

2 000szt.

2005r.

66-120 Kargowa

350-lecie Nadania Statutu Miasta i herb

2 000 szt.

2005r

66-120 Kargowa

1807-2007. 200-lecie odegrania Mazurka Dąbrowskiego

2 000 szt.

2007r.

66-120 Kargowa

Polsko-Niemiecka Wystawa Filatelistyczna . Kargowa 2007r.

2 000 szt.

2007r

Zielona Góra.1

Poczta Dyliżansowa Na trasie Zielona Góra – Sulechów – Kargowa. 29.09.2007r.

2 000 szt.

 

 

 

 

 

KOPERTY Z DODRUKIEM .ZGODA NA STOSOWANIE WYDANA PRZEZ CENTRUM SIECI POCZTOWEJ ORJ ZIELONA GÓRA

 

1/2005r. 350-lecie nadania statutu miasta Kargowa . Obraz W. Blanke
2/2005r. WYSTAWA FILATELISTYCZNA POLSKA – DEUTSCHLAND. Nakład 100 szt.
4/2007r. Polsko - Niemiecka Wystawa Filatelistyczna Kargowa Nakład 100 szt.
5/2007r. 200-lecie odegrania Mazurka Dąbrowskiego w Kargowej. Nakład 100 szt.

 

 

W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...


W najbliższym czasie Zespół "Kargowiacy" wystąpi


- 01.05.2018 r. - Trzebiechów - Złota Nuta Obrzycy

- 12.05.2018 r. - Słubice - Biesiada bez granic

- 19.05.2018 r. - Festyn-Bytnica

- 02.06.2018 r. - Kargowa - Święto czekolady

- 30.06.2018 r. - Biesiada zespołów - Bojadła

- 28-29.07.2018 r. - Festiwal w Kamieniu Pomorskim


Próby zespołu w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-19.00

Wejdź i dowiedz się więcej...

Jesteśmy na FACEBOOK`U

 

 

CENNIK USŁUG

© Copyright 2011 GOK Kargowa.pl | Powered by Topreklama.pl