WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zajęcia odbywają się w 4 grupach wiekowych:

Wtorki:

godz. 15.00 - 16.00 - Szkoła Podstawowa klasy 1-3

godz. 16.00 - 17.00 - Szkoła Podstawowa klasy 4 - 6

godz. 17.00 - 19.00 - Szkoła Podstawowa klasy 7 – 8, Szkoła średnia

Środy:

godz. 14.00 - 15.00 - Szkoła Podstawowa klasy 1 - 3

godz. 15.00 - 16.00 – Szkoła Podstawowa klasy 3 - 5

godz. 16.00 - 17.00 – Szkoła Podstawowa klasy 2 - 4

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.

Chciałabym, aby dzieci przychodzące na moje zajęcia w miłej atmosferze akceptacji realizowały swoje potrzeby, zdolności, marzenia. Uczyły się zauważać piękno tego świata. Obserwacji zjawisk i przedmiotów pozwalających na lepszy ich odbiór, rozróżnianie barw, kształtów. Dzieciom czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach zwłaszcza, gdy bezpośrednio o nie pytamy. Zajęcia plastyczne dają, więc możliwość wyrażania ich.

CELE ZAJĘĆ

- Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
- Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
- Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
- Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.
- Rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
- Wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej
- Kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej
- Uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych
- Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
- Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.
- Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami.
- Promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych.

 

Techniki warsztatów plastycznych

- malarstwo (farby akrylowe, olejne, tempery, gwasz),
- rysunek (ołówek, węgiel, pastela sucha, pastela tłusta),
- wycinanki, wydzieranki, tworzenie kompozycji plastycznych
- rzeźba w glinie, masie solnej, plastelinie, modelinie,
- kartki i ozdoby okolicznościowe,
- malowane szkło, tworzenie witraży,
- decoupage, tworzenie papieru czerpanego,
- robótki ręczne (druty, szydełko, szycie),
- tworzenie biżuterii,
- grafika, kolaż,
- podstawy tworzenia ekspozycji i oprawy prac plastycznych,
- integracyjne zabawy plastyczne.

 

 

Instruktor:  Marlena Żachowska - Jaskulska