Gminne Centrum Kultury w Kargowej jako administrator słupów ogłoszeniowych w Kargowej oferuje odpłatne wywieszenie plakatów.

Wysokość opłat uzależniona jest od formatu oraz okresu eksponowania materiałów informacyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Za bezprawne wywieszanie reklam, informacji, ulotek itp. na słupach i tablicach ogłoszeniowych,

których administratorem jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej, dyrektor GCK ma prawo nałożyć karę w wysokości 500 zł.

Kara nie dotyczy osób, które mają umowę z GCK w Kargowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CENNIK USŁUG