1JPGZespół śpiewaczy "KARGOWIACY" na XI Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Kolsku - 01.07.2023 r.