2"PO DRUGIEJ STRONIE ODRY" - Festiwal Grup Śpiewaczych - Bojadła 17.06.2023. Krótka fotorelcja.