1jpgWzruszające pożegnanie Krystyny i Stefana - członków zespołu śpiewaczego "KARGOWIACY". Życzenia powrotu do zdrowia w imieniu Gminnego Centrum Kultury w Kargowej przekazał Dyrektor Tomasz FURTAK, a w imieniu Urzędu Miasta - Jerzy Fabiś - Burmistrz Kargowej oraz Marta Paron z-ca Burmistrza. Szczególne podziękowanie za wspólne śpiewanie złożyła Dorota Lisiewicz - Kierownik zespołu KARGOWIACY- Dziękujemy.