1Lekcja patriotyzmu w pobliskim lesie koło Starego Jaromierza. 78 rocznica mordu kobiet w Starym Jaromierzu.