teresa Festiwal Tanca 2022W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi z Państwa strony dotyczącymi możliwości wystąpienia większej ilości grup w tej samej kategorii wiekowej pochodzących z jednej instytucji. Gminne Centrum Kultury w Kargowej podjęło decyzję o zmianie regulaminu w tej kwestii i postanowiło zmienić zapis rozdziału II pkt. 5 dopuszczając możliwość zgłoszenia maksymalnie 2 grup w tej samej kategorii wiekowej przez jedną Placówkę.

Regulamin - pdf

Regulamin - word